نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

زمان: از ۲۲ تا ۲۵ شهریور ماه

مکان: تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی