تولید ۸۰۰ هزار مترمربع فرش ماشینی

/
شاتا- در فروردین و اردیبهشت امسال ۸۸۹ هزار و ۷۰۸ مترمربع فرش…