کتاب نمایشگاه فرش ماشینی و صنایع وابسته 1402

جهت ارائه آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه با شرکت بلخ ناشر انحصاری کتاب رسمی نمایشگاه با شماره تلفن ثابت ۷۷۶۸۲۸۵۸-۰۲۱ (۶ خط) و یا شماره موبایل ۰۹۱۲۴۴۹۴۸۱۵ شیرین سلیم چهر، تماس حاصل فرمایید.